Category Archives for News

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dniu 1 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Instytutem Muzyki i Tańca. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Kukltury i już niedługo poinformujemy jak zostały wykorzystane.

Dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie na zapewnienie jej bierzącej działalności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego…