509-713-575 biuro@e-ets.pl

Dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego

Miło nam poinformować, że nasza firma otrzymała dofinansowanie na zapewnienie jej bierzącej działalności współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2020.

Celem oraz planowanym efektem projektu jest utrzymanie bierzącej działaności firmy i jej płynności finansowej.

Kwota dotacji wynosi 23 535.33 PLN

100% wkładu Funduszy Europejskich