509-713-575 biuro@e-ets.pl

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dniu 1 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę z Instytutem Muzyki i Tańca  na wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Informacje na temat zakupionego sprzętu w artykule.