509-713-575 biuro@e-ets.pl

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W dniu 1 grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Instytutem Muzyki i Tańca. Środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Kukltury i już niedługo poinformujemy jak zostały wykorzystane.